บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ปฏิบัติตามมาตรฐาน ระบบงานบริหารงานคุณภาพ ทั้งระบบ ISO 9001:2015 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. อย่างเคร่งครัด เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพในการดำเนินงานและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าอย่างมั่นคงและปลอดภัย ดังนี้

  • มอก. 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ (Prestress Concrete Pile)
  • มอก. 828-2546, มอก. 576-2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ สำหรับระบบพื้นประกอบ (Hollow Core Slab)
  • มอก. 576-2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ สำหรับระบบพื้นคอนกรีต

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตอย่างสม่ำเสมอโดยเครื่องมือมาตรฐานสากล พร้อมทั้งทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT

Top