30 ปี ของเอเซียกรุ๊ป

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด เชี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี บนรากฐานเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงแก่ทั้งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาชั้นนำ รวมถึงผู้ค้าวัสดุก่อสร้างทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเลิศ บริการติดตั้งตรงต่อเวลา และบริการตอกเสาเข็มด้วยการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ปัจจุบันใช้ในการผลิตประมาณ 70% และมุ่งมั่นขยายกำลังการผลิตให้เต็มพื้นที่ในอนาคต ทีมวิศวกรและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เลือกใช้วัตถุดิบซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล

Top