asadmin

กิจกรรมอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอก

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องตอก ให้กับผู้รับเหมาที่ทำงานควบคุมเครื่องตอกงานปฏิบัติการตอกเสาเข็ม ในพื้นที่ปฏิบัติงาน นิคม TFD จ.ฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ. 2564

Read More »
asadmin

กิจกรรมอบรม ระบบคุณภาพ

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ได้รับการการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ทีคุณภาพแก่ลูกค้าตลอดมา โดยบริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพกับพนักงานทุกระดับ และในปี 2566 ได้จัดหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่ได้รับการมอบหมาย เพื่อควบคุมการทำงานของแผนกให้กระบวนการดำเนินงานสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนดอยู่เสมอ

Read More »
asadmin

กิจกรรม Building an Accountability Mindset

ในปี 2565 บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ได้จัดกิจกรรม Building an Accountability Mindset ณ Victor Club – สามย่านมิตรทาวน์ ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้ร่วมแชร์และรับฟังประสบการณ์ เรียนรุ้ระหว่างกันผ่านกิจกรรม Lego Serious play สู่การสร้างจุดแข็งร่วมกันพัฒนาองค์กรต่อไป

Read More »
asadmin

กิจกรรมอบรมหลักสูตร การใช้งาน Pivot table & Power Query

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร Pivot table & Power Query โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างทักษะ Data Analysis / การวิเคราะห์ข้อมูล ให้แก่พนักงาน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมกับเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ ที่จำเป็นต้องนำข้อมูลการทำงานเชิงลึกมาประการการตัดสินใจและการพัฒนาการทำงาน

Read More »
asadmin

กิจกรรมอบรมหลักสูตร ปั้นจั้น 4 ผู้ (อบรมตามกฎหมาย)

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร ปั้นจั้น 4 ผู้ ซึ่งต้องการสร้างความรู้ที่ถูกต้อง และความตระหนักในการทำงานอย่างปลอดภัย แก่พนักงานที่ต้องทำงานกับปั้นจั้นทั้งแบบเหนือศีรษะและเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามกำนดตามกฎกระทรวงฯ

Read More »
asadmin

กิจกรรมอบรมหลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่สไตล์เอเซียกรุ๊ป

ในปี 2565 บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่สไตล์เอเซียกรุ๊ป ณ โรงแรม Grand inter Hotel จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างทักษะ การทำงานในการเป็นหัวหน้างานที่ดี เข้าใจความแตกต่างในทีม สู่การเป็นคนกลาง ที่มีวิธีการบริหารทีมอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Read More »
Top