จากพันธกิจ บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และสาขาในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน, และการส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่ ผลงานที่ผ่านมาได้แก่ :

จากพันธกิจ บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และสาขาในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน, และการส่งเสริมอาชีพของคนในพื้นที่ ผลงานที่ผ่านมาได้แก่ :

  • การบริจาคเสาเข็มถวายวัดในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
  • การบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาล
  • การซื้อหนังสือมอบแก่โรงเรียนต่างๆ
  • การบริจาคแผ่นพื้นฮอลโลคอร์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชฯ
  • การแจกของเนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็ก
  • การบริจาคเสาเข็มให้แก่โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) จ.นครปฐม
  • การสมทบทุนบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Top