บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด และบริษัทในเครือ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพสูง ใน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ :

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและตอกเสาเข็มคอนกรีตมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ จากจุดเริ่มต้นของการจำหน่ายเสาเข็มไม้จนพัฒนามาเป็นเสาเข็มคอนกรีต เพื่อตอบสนองการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารที่ต้องการรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง บริษัทฯ จึงได้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตที่รองรับการใช้งานในโครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ บ้านเดี่ยว อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บสินค้า โดยเสาเข็มของบริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และผ่านกระบวนการควบคุมการผลิตระดับสากล
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชี่ยวชาญในการผลิตเข็มเขื่อนและคานสะพานชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่บริเวณนั้นๆ ของลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดดเด่นด้วยบริการออกแบบเข็มเขื่อนซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของทุกโครงการตามโครงสร้างและข้อกำหนด โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นด้านความแข็งแรงและความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมเป็นสำคัญ ยึดมั่นในหลักการดังกล่าวโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมภิบาลในการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนและเมืองอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับฐานรากอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ :
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Pile) ได้แก่
เสาเข็มหน้าตัดหกเหลี่ยมกลวง, เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ และเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับโครงการเขื่อนกันดินและสะพานข้ามคลอง :
เสาเข็มสมอ (Battle Pile) เสาเข็มเขื่อน (King Pile) และเสาเข็มชีทไพล์ (Sheet Pile)
คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder, Box Girder และ I Girder)

ปัจจุบันระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปกำลังได้รับความนิยมจากภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบุคคลทั่วไปมากขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ก่อนจะนำไปติดตั้งที่หน้าไซต์งาน ตลอดจนช่วยให้การก่อสร้างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งด้านเวลา แรงงาน และต้นทุนการผลิต บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด จึงหันมาให้ความสำคัญอย่างมากในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการซึ่งสนใจในระบบการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จรูปมากขึ้น บริษัทฯ รับผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารตามความต้องการของลูกค้า (Customization) ได้แก่ เสา คาน ผนัง บันได และรั้วสำเร็จรูป บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมส่ง คือแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง และแผ่นพื้นฮอลโลคอร์พร้อมให้บริการอีกด้วย

งานโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast Concrete Component) :
เสาและคานสำเร็จรูป
ผนังสำเร็จรูป
บันไดสำเร็จรูป
รั้วสำเร็จรูป
แผ่นพื้นท้องเรียบคอนกรีตอัดแรง (Solid Slab)
แผ่นพื้นคอนกรีตแบบกลวง (Hollow Core Slab)

Top