ผลิตภัณฑ์และบริการด้านคอนกรีตของ บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด นอกจากผ่านกระบวนการผลิตอย่างรอบคอบ ด้วยนวัตกรรมซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลแล้ว เรายังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ใช่แค่เพียง ‘ผลิต’ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มั่นคงแข็งแรงด้วยคุณภาพตลอดประสบการณ์กว่า 30 ปี แต่ยังหมายถึงวิสัยทัศน์ที่จะ ‘สร้าง’ อนาคตของคุณให้มั่นคงทางธุรกิจ ให้คุณไว้ใจได้ว่าเราคือพันธมิตรอันแข็งแกร่งที่พร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

FULL-SERVICE PROVIDER

เอเซียพรีคาสท์ ให้บริการผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมความต้องการในการก่อสร้างระบบ Precast อย่างครบถ้วน ได้แก่ เสา คาน ผนัง บันได และรั้วสำเร็จรูป พร้อมบริการร่วมออกแบบ วางแผนการผลิต และติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จให้แก่ลูกค้า

TIME AND COST SAVINGS

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในบริการให้การปรึกษาด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์แก่ลูกค้า พันธมิตร และคู่ค้า บนหลักการทำงานร่วมกันแบบ Teamwork ทั้งการคำนวณการผลิตเพื่อประหยัดต้นทุน โดยให้ผลลัพธ์ซึ่งคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวมากที่สุด ตลอดจนประหยัดระยะเวลาในการก่อสร้าง ตั้งแต่โครงการประเภทโรงงาน โรงพยาบาล  อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย และคอนโดมิเนียม 

INNOVATION AND TECHNICAL EFFICIENCY

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือการเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อช่วยในการผลิตและออกแบบผลิต Precast Concrete เรามีซอฟต์แวร์พร้อมนำเสนองานในรูปแบบสามมิติก่อนเริ่มกระบวนการผลิต ในการคิดคำนวณและสร้างแบบจำลองชิ้นงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการระบุรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปทุกชิ้นคงทน แข็งแรง และปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถรองรับโปรแกรม BIM (Building Information Modelling)

PRECISION, AESTHETICS AND TAILOR-MADE PRODUCTION

เอเซียพรีคาสท์ สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เราจึงสามารถพัฒนาบริการในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรง (Precision) และสามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆให้สอดคล้องกับแต่ละโครงการได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วสะอาด และปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Top