ระบบโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป

PRECAST SYSTEM

•  ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารสำเร็จรูปครบวงจร ได้แก่ เสา คาน ผนัง พื้น รั้ว บันได 
•  สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้ก่อนส่งไปยังพื้นที่หน้างาน
•  ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว
•  ประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

PRECAST COLUMN / PRECAST BEAM
เสาสำเร็จรูปและคานสำเร็จรูป

Asia Precast สามารถออกแบบเสาและคานให้เหมาะสมกับโครงสร้างโครงการแต่ละประเภท โดยต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีการติดตั้ง เน้นที่ความแม่นยำ ความปลอดภัย และสามารถลดกระบวนการทำงาน ณ พื้นที่โครงการได้

PRECAST  SLAB
พื้นสำเร็จรูป

เรายังสามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ขนาด ความยาว และน้ำหนัก ซึ่งคำนวณความแม่นยำสูงสุดเพื่อความปลอดภัยสำหรับแต่ละโครงการ

PRECAST  WALL
ผนังสำเร็จรูป

บริษัทฯ สามารถผลิตผนังสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์ทั้งความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ การใส่ลวดลายบนผนังสำเร็จรูป การออกแบบครีบ ฟิน และกันสาด ติดตั้งพร้อมกับผนัง การฝังหน้าต่างและราวกันตกบนผนังสำเร็จรูป

PRECAST  STAIR
บันไดสำเร็จรูป

ทีมงานร่วมออกแบบและคำนวณระดับลูกตั้งลูกนอน โดยคำนึงถึงการเทท้อปปิ้งและการปูกระเบื้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างและการตกแต่งภายในให้เป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ

PRECAST SPECIAL COMPONENTS
ชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป

นอกเหนือจากการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างทั่วไป ทาง Asia Precast ยังรับผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีลักษณะพิเศษตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ระเบียง ผนังนอกอาคารพร้อมกระถางต้นไม้ กำแพงที่มีลวดลาย กำแพงกันดิน เป็นต้น 

Top