ระบบโครงสร้างอาคารสำเร็จรูป

ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารสำเร็จรูปครบวงจร ได้แก่ เสา คาน ผนัง พื้น รั้ว บันได สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้ก่อนส่งไปยังพื้นที่หน้างาน ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง

เหมาะกับการติดตั้งในอาคารทั่วไปที่มีช่วงพาดระหว่างคานสูงสุดถึง 4 เมตร สามารถติดตั้งได้รวดเร็วโดยนำมาเรียงชิดติดกัน จากนั้นเทคอนกรีตทับหน้าเพื่อทำพื้น เมื่อคอนกรีตรวมเป็นเนื้อเดียวกับแผ่นพื้นแล้วจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรับน้ำหนัก แผ่นพื้นชนิดนี้มีความกว้าง 35 ซม. และหนา 5 ซม

แผ่นพื้นฮอลโลคอร์

สามารถใช้ได้กับงานทุกประเภทตั้งแต่บ้านพักอาศัย อาคารขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ แผ่นพื้นประเภทนี้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และเอื้อต่อการติดตั้งในอาคารที่มีช่วงพาดสูงสุดถึง 12 เมตร โดยปราศจากการแอ่นตัว ด้วยความกลวงของแผ่นพื้นฮอลโลคอร์ จึงทำให้มีน้ำหนักเบา ช่วยลดทอนขนาดของโครงสร้างอื่นๆภายในอาคารได้

รั้วสำเร็จรูปและส่วนประกอบ

สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วฉับไวด้วยขนาดที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า รั้วของ Asia Precast มีอยู่ด้วยกัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นพรีเมี่ยม (Premium) และรุ่นอีโคโนมี (Economy)

Top