รั้วคอนกรีตสำเร็จรูปและส่วนประกอบ

PRECAST FENCE

รั้วสำเร็จรูปและส่วนประกอบสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วฉับไวด้วยขนาดที่หลากหลายซึ่งสามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า รั้วของ Asia Precast มีอยู่ด้วยกัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นพรีเมี่ยม (Premium) และรุ่นอีโคโนมี (Economy)

Top