แผ่นพื้นฮอลโลคอร์

HOLLOW CORE SLAB

แผ่นพื้นฮอลโลคอร์สามารถใช้ได้กับงานทุกประเภทตั้งแต่บ้านพักอาศัย อาคารขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ แผ่นพื้นประเภทนี้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูง และเอื้อต่อการติดตั้งในอาคารที่มีช่วงพาดสูงสุดถึง 12 เมตร โดยปราศจากการแอ่นตัว ด้วยความกลวงของแผ่นพื้นฮอลโลคอร์ จึงทำให้มีน้ำหนักเบา ช่วยลดทอนขนาดของโครงสร้างอื่นๆภายในอาคารได้ 

logostandard tis bsi
Top