แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง

SOLID PLANK SLAB

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงเหมาะกับการติดตั้งในอาคารทั่วไปที่มีช่วงพาดระหว่างคานสูงสุดถึง 4 เมตร สามารถติดตั้งได้รวดเร็วโดยนำมาเรียงชิดติดกัน จากนั้นเทคอนกรีตทับหน้าเพื่อทำพื้น เมื่อคอนกรีตรวมเป็นเนื้อเดียวกับแผ่นพื้นแล้วจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรับน้ำหนัก แผ่นพื้นชนิดนี้มีความกว้าง 35 ซม. และหนา 5 ซม.

logostandard tis bsi
Top