ผลิตภัณฑ์และบริการด้านคอนกรีตของ บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด นอกจากผ่านกระบวนการผลิตอย่างรอบคอบ ด้วยนวัตกรรมซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากลแล้ว เรายังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ใช่แค่เพียง ‘ผลิต’ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มั่นคงแข็งแรงด้วยคุณภาพตลอดประสบการณ์กว่า 30 ปี แต่ยังหมายถึงวิสัยทัศน์ที่จะ ‘สร้าง’ อนาคตของคุณให้มั่นคงทางธุรกิจ ให้คุณไว้ใจได้ว่าเราคือพันธมิตรอันแข็งแกร่งที่พร้อมก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

จุดเด่นเชิงคุณภาพ

QUALITY ASSURANCE AND QUALITY CONTROL

กระบวนการผลิตเสาเข็มคุณภาพของ เอเซียไพล์ลิ่ง ทุกขั้นตอนผ่านการควบคุมอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การคัดกรองวัสดุคุณภาพของแหล่งหิน ทราย และปูนที่ผสมในเนื้อคอนกรีตและให้ความสำคัญยิ่งในการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
– คัดกรองคุณภาพของหิน ทราย และเหล็ก ก่อนการผลิต และทำการจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน โดยใช้หลัก First In, First Out เพื่อลดความเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน

ตรวจสอบคุณภาพก่อนการเทคอนกรีต
– ตรวจวัดค่าแรงดึงของลวดเหล็กกล้าอัดแรงที่เสริมในคอนกรีต (Elongation)
– ตรวจวัดโครงเหล็กและขนาดที่ผูกไว้ภายในแบบพิมพ์ก่อนการเทคอนกรีต

ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต
– การทดสอบค่ายุบตัวของเนื้อคอนกรีต (Slump Test)
– การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตที่อายุ 24 ชั่วโมง ก่อนตัดลวด และ 7 วัน เพื่อพร้อมใช้งาน (Compression Test)
– ทำการ Calibrate ตาชั่งที่ติดตั้งอยู่กับแพลนท์ปูนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ส่วนผสมของคอนกรีตถูกต้องตามสัดส่วนที่กำหนดไว้

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตก่อนส่งมอบ (Final Inspection)
– ทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตขั้นสุดท้าย ก่อนทำการจัดส่งไปยังลูกค้า 
– ควบคุมมาตรฐานระบบงาน บริหารงานคุณภาพสากล ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015

จุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์

VARIETY OF PRODUCTS

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เสาเข็มหน้าตัดขนาดหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการแต่ละประเภท ได้แก่ โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย โรงงาน อาคารขนาดต่างๆ รวมถึงโครงการเขื่อนกันดินและสะพานข้ามคลอง

COMPETITIVE PRICING
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ดำเนินธุรกิจบนหลักความเหมาะสมและความเป็นธรรมลูกค้าของบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่าราคาผลิตภัณฑ์เสาเข็มของบริษัทฯ อยู่ในช่วงราคาตามสถานการณ์ตลาดอย่างแท้จริง

ON-TIME DELIVERY
บริษัทฯ สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ทันทีตามที่ลูกค้ากำหนด

จุดเด่นด้านบริการ

OUR BEST SERVICES

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพสำหรับขนส่งและทีมผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งเสาเข็มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า พร้อมจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อควบคุมการติดตั้งเสาเข็มบนพื้นฐานความปลอดภัยเพื่อให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในมาตรฐานความเป็นเลิศแก่ลูกค้า พันธมิตรและคู่ค้าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา 

PILING SOLUTION
– ทีมงานของบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งมั่นพร้อมร่วมแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการจัดการหน้างานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้โครงการดำเนินการอย่างราบรื่นจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

– บริษัทฯ มีเครื่องจักรหลายประเภททั้งปั้นจั่นตอก (Drop Hammer) และรถกด (Hydraulic Static Press)ไว้ติดตั้งเสาเข็มให้เหมาะกับสภาพพื้นที่งานที่มีข้อจำกัดและสภาพแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ปั้นจั่นตอก ซึ่งมีข้อดีด้านความประหยัดเหมาะกับการติดตั้งเสาในพื้นที่กว้างและห่างจากชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนจากการตอก หรือกรณีใช้รถกดจะสามารถลดมลภาวะทางเสียงและไร้แรงสั่นสะเทือน การใช้เครื่องจักรจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพพื้นที่และลักษณะงาน ทีมงานของบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการงานร่วมกับลูกค้าอย่างเต็มที่ 

Top