คานสะพานและแผ่นพื้นคานสะพานคอนกรีตอัดแรง

เหมาะกับการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดอย่าง เช่น พื้นที่ดินอ่อน หรือลำน้ำที่เป็นร่องน้ำลึก โดยไม่จำป็นต้องอาศัยการก่อสร้างนั่งร้านและค้ำยัน อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็วในการติดตั้ง

ข้อดีของพื้นสะพานชนิดคานคอนกรีตอัดแรง Plank Girder, Box Girder และ I Girder
• ติดตั้งได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
• ไม่ต้องก่อสร้างนั่งร้านค้ำยันรองรับ
• ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งชิ้นงาน

logostandard bsi
Top