เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เหมาะกับการใช้ทำฐานรากของสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาเช่น ใช้รองรับถังเก็บน้ำ รั้ว ป้อมยาม หรือใช้ในงานต่อเติม เช่นโรงรถ สามารถติตตั้งได้โดยแรงงานคนหรือปั้นจั่น

เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ

เหมาะกับการใช้ทำฐานรากของสิ่งปลูกสร้างหลากหลายประเภท เช่น อาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น บ้านพักอาศัย และโรงงาน เป็นต้น สามารถติตตั้งได้โดยปั้นจั่น

เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยม

เหมาะกับการใช้ทำฐานรากของสิ่งปลูกสร้างหลากหลายประเภท เช่นเดียวกับเสาหน้าตัดรูปตัวไอ อีกทั้งยังเหมาะกับพื้นที่ที่มีชั้นดินค่อนข้างแข็งเนื่องจากหน้าตัดสี่เหลี่ยมสามารถรับแรงกระแทก และแรงกดจากการติดตั้งได้ดี สามารถติตตั้งได้โดยปั้นจั่นตอกหรือรถกด

เสาเข็มเขื่อน

ใช้ในการป้องกันการพังทลายของตลิ่งและการกัดเซาะผิวดิน อีกทั้งยังช่วยในการบรรเทาอุทกภัย สามารถลดความเสียหายให้กับชุมชนและทรัพย์สินบริเวณใกลเคียงจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ

คานสะพานและแผ่นพื้นคานสะพาน

เหมาะกับการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดอย่าง เช่น พื้นที่ดินอ่อน หรือลำน้ำที่เป็นร่องน้ำลึก โดยไม่จำป็นต้องอาศัยการก่อสร้างนั่งร้านและค้ำยัน อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็วในการติดตั้ง

Top