piling-pile-c004

คานสะพานและแผ่นพื้นคานสะพานคอนกรีตอัดแรง

เหมาะกับการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดอย่าง เช่น พื้นที่ดินอ่อน หรือลำน้ำที่เป็นร่องน้ำลึก โดยไม่จำป็นต้องอาศัยการก่อสร้างนั่งร้านและค้ำยัน อีกทั้งยังสะดวก รวดเร็วในการติดตั้ง

logostandard bsi
Top