INTEGRATED SERVICES: ผลิตภัณฑ์ควบคู่การให้บริการ

  • บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
  • บริการติดตั้งเสาเข็มแบบกด และแบบตอกเพื่อลดมลภาวะด้านเสียงและการสั่นสะเทือนแก่สภาพแวดล้อมใกล้เคียง
  • บริการติดตั้งคานสะพานคอนกรีตอัดแรง
  • บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
  • บริการติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตแบบกลวง
  • บริการติดตั้งรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
  • บริการติดตั้งและจัดหาทีมติดตั้งโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

DELIVERY SERVICE: บริการด้านการขนส่ง

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ให้บริการรถขนส่งหลากหลายประเภท โดยบริษัทฯ ทำการจัดอบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังวินัยการขับรถและให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่มือลูกค้าทุกรายอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์และเครื่องจักรครบครัน ได้แก่ รถเครน รถบรรทุกติดเครน ปั้นจั่นทั้งประเภทกดและตอกกว่า 60 ตัว พร้อมผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรมืออาชีพในการให้คำปรึกษาการตอกติดตั้งเสาเข็มและชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปไว้บริการประจำไซต์งาน

Top