ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ลงทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ประเภทสินค้า / บริการในปัจจุบัน
ประเภทสินค้า / บริการ ประเภท อื่นๆ กำลังผลิต
รายชื่อลูกค้าที่สำคัญ
บริษัท / ห้างร้าน ( Customers Name )
เอกสารจากผู้ขาย
เอกสารเพิ่มเติมกรณีวัตถุดิบ
การรับรองมาตรฐาน
วัน        

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด 757 หมู่10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
T: 0-2453-1941-9 , 0-2415-1261, 0-2416-1700, 0-2416-1705, 0-2416-2618    F: 0-2415-3076    Email: info@asiagroup1999.com