กำหนดการวางบิล

เนื่องด้วยบริษัท เอเซียกรุ๊ป(1999)จำกัด และบริษัทในเครือฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งบริษัทเจ้าหนี้การค้ารับทราบเรื่องการวางบิล ดังต่อไปนี้

วางบิล วันที่ 3,4 มกราคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1,4 กุมภาพันธ์ 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1,4 มีนาคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1,2 เมษายน 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 2,3 พฤษภาคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 3,4 มิถุนายน 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1,2 กรกฎาคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1,2 สิงหาคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 2,3 กันยายน 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1,2 ตุลาคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1,4 พฤศจิกายน 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 2,3 ธันวาคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
หมายเหตุ:-รับวางบิลเวลา 09.00-17.00 ไม่รับวางบิลก่อนหรือหลังวัน เวลา ที่กำหนด
-กรุณาโทรสอบถามก่อนมารับเช็คทุกครั้ง
-กรณีที่เป็นบิลเงินสด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนมารับเช็คทุกครั้ง
 ต้องมี ชื่อ ที่อยู่ ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายครบถ้วน ไม่เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่จ่ายเช็ค

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด 757 หมู่10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
T: 0-2453-1941-9 , 0-2415-1261, 0-2416-1700, 0-2416-1705, 0-2416-2618    F: 0-2415-3076    Email: info@asiagroup1999.com