กำหนดการวางบิล

เนื่องด้วยบริษัท เอเซียกรุ๊ป(1999)จำกัด และบริษัทในเครือฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งบริษัทเจ้าหนี้การค้ารับทราบเรื่องการวางบิล ดังต่อไปนี้

วางบิล วันที่ 2,3 ธันวาคม 2562 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 2 และ 3 มกราคม 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1 และ 2 เมษายน 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1 และ 2 กันยายน 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
วางบิล วันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2563 รับเช็ค ตามที่กำหนดให้ในวันวางบิล
หมายเหตุ:-รับวางบิลเวลา 09.00-17.00 ไม่รับวางบิลก่อนหรือหลังวัน เวลา ที่กำหนด
-กรุณาโทรสอบถามก่อนมารับเช็คทุกครั้ง
-กรณีที่เป็นบิลเงินสด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนมารับเช็คทุกครั้ง
 ต้องมี ชื่อ ที่อยู่ ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายครบถ้วน ไม่เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่จ่ายเช็ค

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด 757 หมู่10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
T: 0-2453-1941-9 , 0-2415-1261, 0-2416-1700, 0-2416-1705, 0-2416-2618    F: 0-2415-3076    Email: info@asiagroup1999.com